Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығының негіздері - Өнертану - Бақылау жұмыс - РК - Казахстан - курсовой
Курсовые, дипломные, контрольные, отчеты по практике, рефераты, эссе
для Казахстана и стран СНГ
 

Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығының негіздері


Жоспар
1 Конституциялық құқық - Қазақстан Республикасының жетекші құқық саласы ретінде 3
2 Қазақстан Республикасының Конституциясы - мемлекеттің Ата Заңы 7
3 Қазақстан Республикасындағы адамдардың және азаматтардың жағдайының конституциялық негіздері 14
4 Қазақстан Республикасының конституциялық құрылымының негіздері 22
5 Қазақстан Республикасындағы сайлау жүйесі 25
Әдебиеттер 31
1 Конституциялық құқық - Қазақстан Республикасының жетекші құқық саласы ретінде
Конституциялық құқық - ҚР құқық жүйесінің жетекші саларының бірі ретінде - ол өзінің ішкі тұтастығымен сипатталатын құқықтық нормалар жүйесін білдіреді және басқа құқық жүйесінің нормаларынан ерекшеленеді. Ішкі тұтастық конституциялық нормалардағы қоғамдық қатынастардың ерекшеліктерімен белгіленетін, солар арқылы реттелетін жалпы белгілердің болатындығын білдіреді.
Конституциялық құқық пәнін оның нормаларымен реттелетін қоғамдық қатынастар құрайды. Конституциялық құқық пәнінің өзіндік ерекшеліктері бар. Конституциялық құқық нормаларымен реттелетін қоғамдық қатынастар мемлекет және қоғам құрылымының негізін құрайды және мемлекеттік биліктің жүзеге асуымен тікелей байланысты жүргізіледі.
2 Қазақстан Республикасының Конституциясы - мемлекеттің Ата Заңы
1993 жылы 28 қаңтарда егеменді тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің бірінші Конституциясы қабылданды. Ол құқықтық мемлекет құру, оның мемлекеттілігінің тәуелсіздігін қамтамасыз етудің кепілі болып табылатын тарихи орын алатын ҚР Конституциясы болды. Алайда, қоғам дамуының қажеттілігі негізінде жаңа Конституция жобасы жасалды.
1995 жылы 30 тамызда Республикалық референдум өткізу (бүкіл халықтық дауыс беру) жолымен қабылданды. Осы Конституцияға конституциялық реформалар нәтижесінде екі рет өзгертулер мен толықтырулар енгізілді. Алғашқысы 7 қазан 1998 жылы болса, екіншісі 21 мамыр 2007 жылы болды.
3 Қазақстан Республикасындағы адамдардың және азаматтардың жағдайының конституциялық негіздері
Азаматтық дегеніміз жеке тұлғаның белгілі бір мемлекетпен болған тұрақты саяси-құқықтық байланысына айтылады, бұл байланыс олардың өзара құқықтары мен міндеттерінің жиынтығынан көрінеді.
ҚР Конституциясы мен 1991 жыл 20-желтоқсанда қабылданған «Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы» Заңға сәйкес азаматтықтың принциптері белгіленген. Олар:
4 Қазақстан Республикасының конституциялық құрылымының негіздері
Әрбір мемлекетке тән бір ортақ көрініс - бұл мемлекетті ұйымдастыруда және мемлекеттік құрылысында өзіне ғана үйлесімді ерекшеліктердің болуы.
Конституциялық құрылыс бұл - сол елдің Конституциясында бекітілген, мемлекетті құрудағы ерекше бір әдіс немесе ерекше бір форма.
ҚР Конституциясының 1-ші бабына сәйкес, «Қазақстан өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде бекітеді, оның жоғары құндылығы ретінде адам оның өмірі, құқығы мен бостандығын қояды» деп жазылған.
Басқару тұрпаты жағынан Қазақстан мемлекеті республика болып есептеледі. Мемлекеттегі билік халық тарапынан сайланған, белгілі бір мерзімдік өкілеттіліктерге ие өкілеттік органдар арқылы жүзеге асырылады. Қазақстан - Президенттік басқарудағы республика.
5 Қазақстан Республикасындағы сайлау жүйесі
Сайлау жүйесі мемлекеттік құрылыстың негізгі элементі болып табылады. Қазақстан Республикасында сайлау жүйесі мен сайлау құқығы халықтық егемендіктің бір белгісі ретінде көрінеді, соған байланысты Президент сайлауы, Мәжіліс депутаттары мен жергілікті Мәслихат - сайлауы жүргізіледі.
Республиканың сайлау құқығының көзі құқықтық актілерді, конституциялық құқықтық нормаларды, қоғамдық қатынастарды бағыттаушы, елдегі сайлау органдарының бағытын құрастыру болып табылады.
Популярные работы
1. Особенности регулирования торгово-экономических отношений Казахстана со странами СНГ и мира. Торгово-посреднические операции
2. Ақша жүйесі және ақша айналымы
3. Нотариат в Республике Казахстан
4. Банковское обслуживание внешнеэкономической деятельности (на примере АО «АТФ Банк»
5. Структура кредитной системы Республики Казахстан и роль банка в стабилизации экономики
6. Изнасилование
7. Қазақ тіліндегі антропонимдердің лингвомәдени жүйесі
8. Анализ состава и структуры актива и пассива баланса. Задание.
9. Порядок отбывания наказания в колонии строгого режима
10. Реорганизация. Отказ в принятии искового заявления, оставление искового заявления без движения. Ответственность за нарушение обязательств. Меры поддержки малого предпринимательства
11. Синтетические и аналитические счета бухгалтерского учета. Классификация основных средств
12. «Helios» компаниясының тауарлық қорын есептеу және талдаудың АЖ
13. АҚШ пен Жапонияның экономикасы және экономикалық ынтымақтастығы
14. Дисконтирование денежных потоков будущая и текущая стоимость. Учет лизинговых операций
15. Қазақ халқының салт - дәстүрлері
16. Байжігіт күйші
17. Шәкәрім Құдайбердіұлы
18. Мұстафа Шоқай
19.
20. Отчет по производственной практике по бухгалтерскому учету и аудиту ТОО «Тастемир»
21. Система гражданского права
22. Әлеуметтік қамсыздандырудың түсінігі, пәні, функциялары және түрлері
23. Қазақстанның салық саясаты
24. Акцизы. Рентный налог на экспортируемую сырую нефть, газовый конденсат
25. Кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық - құқықтық нысандары
26. Налоговая система. Налоги, сущность и виды налогов в Республике Казахстан
27. Динамика қатарлары
28. Бағалы қағаздар нарығының түсінігі және құрылымы
29. Возбуждение уголовного дела
30. Анализ внешней среды организации
31. Міндеттемелік құқық
32. Технология производства растительных масел, жиров, маргарина
33. Возникновение и развитие когнитивной лингвистики
34. Планирование издержек обращения в торговом предприятии
35. Ғылым және білім жүйесіндегі қазіргі жастар
36. Ақпараттық технологиялар
37. Қылмысқа барған жасөспірімдердің делинквентті мінез-құлық психологиясының ерекшелігін анықтау
38. Износ предельного состояния. Определение затратного метода. Затратный метод при оценки машин, оборудования и транспортных средств. Цели оценки машин и оборудования.
39. XX ғасыр басындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жяне саяси жағдайы
40. Особенности маркетинга в США. Товарно-марочная политика фирмы