Әлеуметтік этникалық қоғам және ұлттық саясат - Өнертану - Бақылау жұмыс - РК - Казахстан - курсовой
Курсовые, дипломные, контрольные, отчеты по практике, рефераты, эссе
для Казахстана и стран СНГ
 

Әлеуметтік этникалық қоғам және ұлттық саясат


Жоспар
1 Ұлт этностың жоғарғы түрі ретінде. «Ұлт» категориясын түсіну 3
2 Ұлттық мәселесі оны шешу принциптері 6
3 Қазақстан поликонфессионалды қоғам ретінде 9
Әдебиеттер 10
1 Ұлт этностың жоғарғы түрі ретінде. «Ұлт» категориясын түсіну.
«Этнос» ұғымы « халық» ұғымымен салыстырғанда сатылы жүйені бейнелейді. Бұл жүйеге, негізгі деңгейдің этникалық бөлімшелерімен қатар, этникалық құрылымның екі деңгейі – төменгі және аралас деңгей жатады. Төменгі этникалық қауым ерекше белгілері мен өзінің сана – сезімі, яғни ішкі ұлттық айырмашылығы бар халық этносының бір бөлігі деген ұғымды білдіреді. Егер олардың сана – сезімі болмаса, онда олар этнографиялық топтар деп аталады. Аралас қауымдар дегеніміз – ортақ тарихи-мәдени белгілерге және ортақ сана-сезім элементтеріне ие болатын халықтар тобы.
2 Ұлттық мәселесі оны шешу принциптері
Ұлт саясатының ұғымы. Ұлт саясаты жалпы, әлеуметтік саясаттың құрамдас бөлігі болып табылады. Ұлттар ұлттық идеяға, ұлттық идеологияға ие болғанда ғана саясат объектісіне айналады және оларды тәжірибеде жүзеге асыруға қабілетті болады. Әдебиетте ұлт саясатының екі түсініктемесі кездеседі, олар: кең және тар мағынадағы түсініктемелер деп аталады. Біріншісі – көп этникалық мемлекеттердің, этностардың ұлт мәселесіндегі, тілдік-мәдени дамуындағы, сонымен бірге ұлтаралық қатынастарды дамытудағы ұлт саясаты мемлекеттің, саяси партиялар мен қоғамдық қозғалыстардың стратегиялық бағыты ретінде қарастырылады. Бұл бағыт конституцияларда және ұлттық бағдарламаларда баянды етілген. Екіншісі - ұлт саясаты, бұл этностар өмірін және олардың арасындағы өзара қатынастарды ұйымдастыруға бағытталған мемлекеттің заңнамалық, ұйымдық және идеологиялық шараларының жиынтығы.
3 Қазақстан поликонфессионалды қоғам ретінде
Қазақстан Республикасы - әлемдегі көпұлтты ірі мемлекеттердің бірі. Ресми деректер бойынша, Қазақстан аумағында 130-дан астам ұлттар мен ұлыстардың өкілдері тұрады, олар әртүрлі ұлттық мәдениеттің, дәстүрлердің, әдет-ғұрыптардың өкілдері, мұның өзі саяси мәні тұрғысынан бірдей емес ахуалды — қатар өмір сүру, мүдделер күресі, өзара тәуелділік, байланыстылық, жанжалдар және т.т. ахуалын туғызады.
Қазақстандағы осы заманғы ұлт саясаты ұлттардың, этностардың мүдделерін білдіретін негізгі субъектілер ретінде ұлттық-мәдени орталықтар деп аталатын қоғамдық ұйымдарды, одақтарды алға тартады.
Популярные работы
1. Ақша жүйесі және ақша айналымы
2. «Helios» компаниясының тауарлық қорын есептеу және талдаудың АЖ
3. АҚШ пен Жапонияның экономикасы және экономикалық ынтымақтастығы
4. Әлеуметтік қамсыздандырудың түсінігі, пәні, функциялары және түрлері
5. Қазақстанның салық саясаты
6. Бағалы қағаздар нарығының түсінігі және құрылымы
7. Ғылым және білім жүйесіндегі қазіргі жастар
8. XX ғасыр басындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жяне саяси жағдайы
9. Сақтандырудың экономикалық және әлеуметтік негіздері
10. Тізбек элементтері бірізді және параллель қосылған кездегі резонанс
11. Индукциялық ой қорытындысы және олардың түрлері
12. Капиталды халықаралық қозғалысы және халықаралық несиелеу
13. Жылқының тұсамыс буынының контрактурасын анықтау және емдеу
14. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығындағы жәрдемақылар
15. Ұлттық экономика жүйе ретінде
16. Кәсіпорын айналым қоры және айналым құралдары
17. Қазақстан және Халықаралық қауіпсіздік
18. Салық, оның түрлері және түсінігі
19. Қазақстанда кәсіпкерліктің қалыптасу және даму тарихы (1861-1917 жж.) (Қазақстанның оңтүстік аймағы материалдары бойынша)
20. Қазақстандағы адвокатураның пайда болуы және дамуының негзгі кезеңдері
21. ҚР Ұлттық банкі қаржы нарығын реттеуші орган ретінде
22. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығының қағидалары
23. Жас адамдардың құқық бұзуға бейім мінез-құлқы және оның алдын алудың проблемалары
24. Қазақстан Республикасының әскери саясаты
25. Статистика мәліметтерін топтастыру және жинақтау
26. Ұжымдық шарттар және келісімдер.
27. Әлеуметтік стратификация
28. Қазақстан Республикасында меншікке салынатын салықтардың алыну механизмі және олардың аумақтық бюджеттерді құрудағы ролі
29. Қоғамдағы саяси жүйе
30. Қаржы лизингінің түсінігі және оның түрлері
31. Қоғамдық ұйымдар және қоғамдық қозғалыстар
32. Өнер және бейнелеу
33. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығының қайнар көздері
34. Қазақстан және тұрақты даму проблемалары
35. Енгізу және шығару функциялары мен процедуралары
36. Сұраныс және сұранысқа әсер ететін факторлар
37. Организмдердің қоректену тізбектері мен зат және энергия алмасу сипаттары
38. Валюта жүйесі және валюталық қатынастар түсінігі
39. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында бухгалтерлік есеп жұмысын ұйымдастыру ерекшеліктері
40. Ұйымдардың міндеттемелерінің есебі және аудиті