Мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдар - Өнертану - Бақылау жұмыс - РК - Казахстан - курсовой
Курсовые, дипломные, контрольные, отчеты по практике, рефераты, эссе
для Казахстана и стран СНГ
 

Мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдар


Жоспар
1 «Құқық негіздері» оқу курсының жүйесі 3
2 Мемлекет туралы негізгі түсініктер 5
3 Құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі 23
Әдебиеттер 28
1 «Құқық негіздері» оқу курсының жүйесі
Құқық негіздері пәні заң ғылымдары бойынша гуманитарлық пәндер жүйесінде ерекше орын алады. Қазақстан Республикасы мемлекеттілігінің қалыптасуы, елде экономикалық реформалардың жүзеге асуы және нарықтық қатынастарға өту кезеңінде құқықтың мән-маңызы айрықша. Әсіресе, тауар-ақша (мүліктік) және басқару қатынастарын құқықтық реттеуде заңдар мен басқа да нормативтік актілердің маңызы ерекше. Сондықтан да бұл пән арқылы ҚР Конституциясын, оның жаңа қырлары мен ерекшеліктерін және басқа да заңдардың жоғары принциптерін, олардың мағынасы мен мазмұнын, жалпы мемлекетіміздің қоғамдық өмірінің құқықтық негіздерін үйретеді.
Қазақстан Республикасы құқық жүйесіндегі пәндердің ең негізгілері қамтылып, онда Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқық, Азаматтық құқық, Әкімшілік құқық, Еңбек құқығы, Қылмыстық құқық, Отбасы құқығы, Қаржы құқығы және Халықаралық құқық салаларынан жоғары білімді мамандар даярлауда қажетті теориялық түсініктер беріледі.
Аталған пән төмендегі мәселелерді қарастырады:
2 Мемлекет туралы негізгі түсініктер
Мемлекеттің ұғымы және оның белгілері, мәні. Мемлекет адамзат дамуының белгілі бір кезеңінде пайда болып қалыптасады. Мемлекет дегеніміз қоғамдық саяси ұйым. Қоғамдық ұйымның алғашқы түрі рулық қауым. Ру дегеніміз адамдардың тарихи қалыптасқан бірлестігі, туысқан адамдардан тұратын қауымдастық.
Рулық қауымда ру мүшелерін ұйымға олардың туыстық қандастығы, бірлесіп істеген еңбегі және мүліктің ортақ болуы біріктіреді. Рулық қауым әдетте екі сатыдан өтеді. Алғашқы әйелдер үстемдік етіп тұрған аналық дәуірде ру топтары әйел туыстық жағынан болса, кейінгі аталық дәуірде билік отбасының иесіне айналған ерлерге ауысады.
3 Құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі
Құқық дегеніміз - адам мен қоғамның жаратылысымен байланысты, тұлғаның бостандығын білдіретін, формалды түрде анықталған, қоғамдық қатынастарды реттейтін, мемлекеттің күшімен қамтамасыз етілетін жалпыға бірдей тәртіп ережелерінің жиынтығы.
Құқық белгілері: норматив тілігі, жүйелігі, формалды анықтылығы; мемлекеттің күшіне сүйенуі; адамдардың еркін білдіруі; жалпыға міндеттілігі; өзгергіштігі.
Құқықтың қызметі дегеніміз - адамның іс-әрекетіне, мінезіне, тәртібіне, нормативтік актілердің жасайтын ықпалы мен әсері. Сол арқылы қатынастарды дұрыс, уақытында орындалуын қамтамасыз ету.
Популярные работы
1. Ақша жүйесі және ақша айналымы
2. «Helios» компаниясының тауарлық қорын есептеу және талдаудың АЖ
3. АҚШ пен Жапонияның экономикасы және экономикалық ынтымақтастығы
4. Әлеуметтік қамсыздандырудың түсінігі, пәні, функциялары және түрлері
5. Кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық - құқықтық нысандары
6. Бағалы қағаздар нарығының түсінігі және құрылымы
7. Міндеттемелік құқық
8. Ғылым және білім жүйесіндегі қазіргі жастар
9. Сақтандырудың экономикалық және әлеуметтік негіздері
10. Тізбек элементтері бірізді және параллель қосылған кездегі резонанс
11. Индукциялық ой қорытындысы және олардың түрлері
12. Капиталды халықаралық қозғалысы және халықаралық несиелеу
13. Жылқының тұсамыс буынының контрактурасын анықтау және емдеу
14. Кәсіпорын айналым қоры және айналым құралдары
15. Тұрақты тоқтың сызықты электр тізбектерін есептеу әдістері мен негізгі заңдары
16. Қазақстан және Халықаралық қауіпсіздік
17. Салық, оның түрлері және түсінігі
18. Қазақстанда кәсіпкерліктің қалыптасу және даму тарихы (1861-1917 жж.) (Қазақстанның оңтүстік аймағы материалдары бойынша)
19. Қазақстандағы адвокатураның пайда болуы және дамуының негзгі кезеңдері
20. Жас адамдардың құқық бұзуға бейім мінез-құлқы және оның алдын алудың проблемалары
21. Статистика мәліметтерін топтастыру және жинақтау
22. Ұжымдық шарттар және келісімдер.
23. Қазақстан Республикасында меншікке салынатын салықтардың алыну механизмі және олардың аумақтық бюджеттерді құрудағы ролі
24. Қаржы лизингінің түсінігі және оның түрлері
25. Қоғамдық ұйымдар және қоғамдық қозғалыстар
26. Өнер және бейнелеу
27. Қазақстан және тұрақты даму проблемалары
28. Енгізу және шығару функциялары мен процедуралары
29. Сұраныс және сұранысқа әсер ететін факторлар
30. Организмдердің қоректену тізбектері мен зат және энергия алмасу сипаттары
31. Валюта жүйесі және валюталық қатынастар түсінігі
32. Ұйымдардың міндеттемелерінің есебі және аудиті
33. Шағын және орта бизнес
34. Ақшаның мәнi, қызметтерi және ақша айналысы
35. Әйел және алкоголь
36. Инвестициялық қызметті құқықтық реттеудің кейбір ерекшеліктері
37. Менің Отаным – Қазақстан. Қазақ тілі туралы мәлімет. Фонетикалық талдау.
38. Кәсіпорынның табысы және қаржылық жағдайы
39. Шығын және аралық тұтыну статистикасы
40. Жеңіл автомобильдің құрама күш қондырғысын құрастыру және басқару жүйесі